28
Październ.
Wzorzec projektowy MVVM – zastosowanie w WPF
Admin
Model-View-ViewModel
0
Wzorzec projektowy MVVM.

Nazwa wzorca MVVM pochodzi od nazw Model-View-ViewModel:

View – cała warstwa prezentacji, czyli dla nas XAML. Szereg innych języków i technologii może implementować MVVM ale dla nas na razie wyznacznikiem będzie XAML. (Dla Win7 będzie to powoli zachodzący WPF). Ideą przewodnią jest stworzenie takiego widoku, który po stronie Code-Behind będzie miał tylko domyślny kod.
28
Październ.
Dependency Injection oraz Inversion of Control w ASP.NET
Admin
ASP.NET
0
W poniższym tutorialu omówimy tworzenie Dependency Injection oraz wzorca projektowego IoC.

W wielkim uproszczeniu wzorzec IoC polega na przeniesieniu poza obiekt wszelkich funkcjonalności nie związanych bezpośrednio z jego przeznaczeniem. Jego celem jest:
21
Październ.
Synchronizacja pomiędzy instancjami SQL za pomocą Sync Framework
Admin
Baza Danych
0
W tym poradniku przedstawiamy w jak prosty sposób otrzymujemy możliwość, aby zsynchronizować dane pomiędzy dwoma instancjami MS SQL Server.

Co będzie nam potrzebne?

Do zastosowania tego poradnika będziemy potrzebować:
16
Październ.
Czym jest elasticsearch i jak radzi sobie z dużą ilością danych ?
Admin
Baza Danych
0
Elasticsearch to rozproszony silnik wyszukiwania oparty o Apache Lucene. Elasticsearch to tak naprawdę niezależna baza danych, stworzona w Javie. Rozproszony dlatego ponieważ umożliwia klastrowanie czyli uruchomienie wielu instancji tej samej aplikacji tworzącą jedną, dzięki czemu możemy stworzyć naprawdę dużą i wydajną bazę danych, która przyjmie dane wsadowe w wielu zaawansowanych formatach, a co najważniejsze umożliwi szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe, a na dodatek będzie łatwa w obsłudze dla deweloperów, ponieważ komunikacja z Elasticsearch następuje za pomocą JSON.